چه عاملی باعث می شود که فرد مبتلا به دمانس پرخاشگر شود؟ (بخش دوم)

19 دی 1397
نویسنده :  

در قسمت قبل توضیح داده شد که فرد مبتلا به دمانس ممکن است به دلایلی دچار پرخاشگری شود. نیاز جسمانی پیش تر توضیح داده شد. در این بخش نیاز اجتماعی بیان می گردد.

نیازهای اجتماعی:

فرد مبتلا به دمانس از احساس تنهایی آزار می بیند. آنها شاید زمان زیادی را با دیگران صرف نکنند یا حتی وقتی که دیگران هم حضور دارند، احساس ارزشمندی نکنند. بی حوصله باشند، کار زیادی نداشته باشند. حتی تنوع بیش از اندازه متخصصانی که برای کمک و یا مراقبت از فرد حضور دارند و هر کدام رویکرد و روش های متفاوت دارند می تواند برای فرد گیج کننده باشد.

تصور کنید که فرد مبتلا به دمانس به یکی از متخصصان اعتماد نداشته باشد و یا شاید هم او را دوست نداشته باشد. در این حالت فرد ممکن است سعی کند شرایطش را از آن شخص پنهان نگه دارد.

100 بازدیدها
Admin

تماس با ما

کلینیک مغز و شناخت Brain & Cognition Clinic   

بالا